เมืองพัทยาขอประกาศงดเเละเลื่อนการจัดกิจกรรม

Chillpattaya.com

เมืองพัทยาประกาศงดและเลื่อนการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมเมืองพัทยา ประจำปี 2559
Pattaya City advices on the Royal Religious Rites and status of events &Festival during the Mourning Period
芭提雅市通知2016年禁止举办或延长泰国节日活动与大型活动

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการพิจารณางดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง หรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ตามสมควรนั้นเนื่องจากเป็นห้วงระยะเวลาในการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ของเมืองพัทยา
เมืองพัทยาจึงของดและเลื่อนงานเทศกาลและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่งดการจัดงาน ได้แก่
1.ประเพณีลอยกระทงพัทยา
2.เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา
3.เทศกาลเคาท์ดาวน์เมืองพัทยา

กิจกรรมที่เลื่อนการจัดงาน ได้แก่
1.งานเดินกินถิ่นนาเกลือ
2.มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ
3.การแข่งขันกีฬาประชาชน

สำหรับกำหนดวันจัดงานเทศกาลและกิจกรรมของเมืองพัทยา กรณีที่เลื่อนจัดนั้น เมืองพัทยาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3130 ในวันเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Pattaya City advices on the Royal Religious Rites and status of events &Festival during the Mourning Period

Postponement and Cancellation plan for Festivals & Events in Pattaya
-Loy Kratong Festival (15 November) : Cancelled
-Pattaya International Fireworks Festival 2016 (25-26 November) : Cancelled
-Pattaya Countdown (29-31 December) : Cancelled

-Exposition and Competition amulets Festival(5-6 November) : postponed
-Naklua Old Market 2016 (5 November 2016 – 22 January 2017 at Naklua old market every Sataurday &Sunday ) : postponed
-Sports People Competition : postponed

For further enquiries on status of Events, please contact Subdivision of Public Relations, Tourism Promotion Bureau Tel.038-253131/ Pattaya Contact Center 1337

芭提雅市通知2016年禁止举办或延长泰国节日活动与大型活动
根据泰国王室在宣布:泰王普密蓬·阿杜德于当地时间2016年10月13日下午三点五十二分驾崩。泰国国家内政部通知所属机关,总理办公室下达命令,根据需要考虑减少或取消各项娱乐活动。尤其是芭提雅市这期间有很多泰国节日活动与大型活动,芭提雅市2016年需要取消和延长的活动如下:
1, 取消的活动
a. 芭提雅水灯节活动
b. 芭提雅国际烟花节
c. 芭提雅元旦节
2, 延长的活动
a. 纳库鲁啊怀旧活动
b. 泰国国家佛教、佛像保护活动
c. 民间体育活动
对于芭提雅市的延长活动举办时间未定,定时间后在下通知
咨询电话:0 3825 3130 办公时间周一至周五,上午8.30至下午16.30
芭提雅电话中心 1337 二十四小时

公共关系与传播部门
旅游推广办公室

Related posts: