เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน-บางปู

Chillpattaya.com
ทดลองนั่งฟรีเฟอร์รี่ หัวหิน-พัทยา จุดจอดสะพานปลาหัวหิน

เฟอร์รี่หัวหิน-พัทยา เตรียมทดลองและเปิดให้นั่งฟรีในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2559 ก่อนเปิดบริการอย่างเป็นทางการ 1 ม.ค. 2560 คาดราคาค่าโดยสารน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาท/คน ขึ้นจากพัทยาที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และมาจอดที่สะพานปลาหัวหิน

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่าประมาณกลางเดือนธันวาคม 2559 จะมีการทดลองเดินเรือ (Test Run) ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและความพร้อมของเรือและท่าเรือทั้งหมด จากนั้นอาจจะมีการเปิดเดินเรืออย่างไม่เป็นทางการ ในรูปแบบให้ใช้บริการหรือทดลองนั่งฟรี ประมาณ 2-3 วัน โดยกำหนดตารางให้บริการ 2 เที่ยว/วัน เที่ยวแรกออกจากหัวหิน เวลา 08.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม. เที่ยวกลับออกจากพัทยาเวลา 15.30 น. โดยช่วงแรกจะมีเรือบริการ 1 ลำ และจะเพิ่มเรือลำที่ 2 เข้ามาช่วงเดือน มีนาคม 2560

สำหรับค่าโดยสารได้มีการเสนอขอจัดเก็บที่อัตรา 1,200 บาทต่อคนต่อเที่ยว ซึ่งกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างตรวจสอบต้นทุน จากนั้นจะพิจารณาเพื่อประกาศอัตราค่าโดยสารอย่างเป็นทางการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งประเมินว่าจะมีลูกค้าจากโปรแกรมทัวร์เป็นผู้โดยสารเรือสัดส่วนประมาณ 70% และผู้โดยสารทั่วไปประมาณ 30%

 

สำหรับท่าเทียบเรือ ฝั่งพัทยาจะใช้ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ในช่วงแรกอาจจะมีความแออัดบ้าง ซึ่งเทศบาลเมืองพัทยาอยู่ระหว่างขออนุญาตกรมเจ้าท่าในการก่อสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มเติม ส่วนฝั่งหัวหิน จะใช้ท่าเรือองค์การสะพานปลา อำเภอหัวหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นท่าเรือประมง โดยเมื่อ 1 ปีก่อนได้มีการปรับปรุงใหม่ มีอาคารที่พัก ร้านอาหาร รองรับได้หลายร้อยคน สามารถแบ่งพื้นที่สำหรับให้บริการผู้โดยสารเรือเฟอร์รีได้

เส้นทางเรือเฟอร์รี “พัทยา-หัวหิน” มีระยะทาง 113 กม. ใช้เรือ Catamaran Ferry สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 1 ลำ ความเร็ว 27 นอต ใช้เวลาเดินทาง 1.40 ชม. บรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 150 คน ให้บริการ 2 เที่ยว/วัน และมีแผนเพิ่มเรืออีก 1 ลำบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 260 คน

——————————————————————————————————————————

โครงการเรือเฟอร์รี่ “พัทยา-หัวหิน-บางปู”

กรมเจ้าท่าเปิดเผยแผนโครงการเรือเฟอร์รี่เชื่อมระหว่าง “พัทยา-หัวหิน-บางปู” หรือ โครงการ East-West Ferry ที่บริษัทเอกชนนำมาเสนอ เตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือเฟอรี่ พัทยา-หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
การเดินทางจากพัทยาไปหัวหินโดยทางเรือ โดยเส้นทางเดินเรือนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง ทางรถยนต์ลงไปได้มากกว่า 3 เท่าตัว คิดระยะทางได้ 113 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียงประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที จากเดิมทางรถยนต์ ใช้เวลาถึง 5-6 ชั่วโมง และจะสามารถสร้างพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเรือให้กลายเป็นแหล่งขยายตัวทางเศรษฐกิจปีละกว่า 4,000 ลบ.

เรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย, เฟอร์รี่พัทยา หัวหิน, เฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน, เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน-บางปู, โครงการเรือเฟอร์รี่ พัทยา-ปราณบุรี, พัทยา-หัวหิน, พัทยา-หัวหิน-ปราณบุรี, โครงการเดินเรือข้ามอ่าวไทย, ข้ามอ่าวไทย เฟอร์รี่, เรือข้ามอ่าวไทย, เรือเฟอร์รี่ catamaran, catamaran ferry, โครงการเดินเรือ Anantasia, sep, พล.อ.ประจืน จันตอง, โครงการเฟอร์รี่ คสช., ราชาเฟอรี่, ซีทรานเฟอรืรี่, เรือเฟอร์รี่ หัวหิน-พัทยา, เรือเฟอร์รี่ ปราณบุรี, เรือเฟอร์รี่พัทยา-ชะอำ-หัวหิน, แหลมฉบัง, ท่าเรือบางปู, สถานพักตากอากาศบางปู, K-city, สยาม อินดัสเตรียล โลจิสติก

รูปแบบเรือเฟอร์รี่ที่จะนำมาใช้ในโครงการ

"เรือเฟอร์รี่,

สายการเดินเรือ Anantasia เดินทางข้ามอ่าวไทย โดยใช้เรือ Catamaran Ferry เป็นเฟอร์รี่ความเร็วสูง ขนาดกลางที่บรรทุกได้ 120deadweight tons* ความเร็ว 80 น็อต หรือ 80 ไมล์ทะเล/ชม. หรือ 148.25 กม./ชม. โดยจะบรรทุกผู้โดยสารได้ 450 คน, รถยนต์ 33 คัน, มอเตอร์ไซด์ 12 คันและสัมภาระต่างๆไม่เกิน 40 ตัน ราคาลำละ 900 ลบ. เบื้องต้นจะนำมาใช้ 4-6 ลำ

*Deadweight tonnage หรือ dwt หมายถึง น้ำหนักที่เรือจะบรรทุกได้และอยู่ในอัตราที่ปลอดภัย โดยไม่นับรวมน้ำหนักของเรือ

Anantasia The Power Of Speed Official Trailer 

จุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าเรือ

1. พัทยา จ.ชลบุรี จะสร้างที่บ้านอำเภอ     2. บางปู จ.สมุทรปราการ     3. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะสร้างที่ปากน้ำ

เส้นทางการเดินเรือ

เรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย, เฟอร์รี่พัทยา หัวหิน, เฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน, เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน-บางปู, โครงการเรือเฟอร์รี่ พัทยา-ปราณบุรี, พัทยา-หัวหิน, พัทยา-หัวหิน-ปราณบุรี, โครงการเดินเรือข้ามอ่าวไทย, ข้ามอ่าวไทย เฟอร์รี่, เรือข้ามอ่าวไทย, เรือเฟอร์รี่ catamaran, catamaran ferry, โครงการเดินเรือ Anantasia, sep, พล.อ.ประจืน จันตอง, โครงการเฟอร์รี่ คสช., ราชาเฟอรี่, ซีทรานเฟอรืรี่, เรือเฟอร์รี่ หัวหิน-พัทยา, เรือเฟอร์รี่ ปราณบุรี, เรือเฟอร์รี่พัทยา-ชะอำ-หัวหิน, แหลมฉบัง, ท่าเรือบางปู, สถานพักตากอากาศบางปู, K-city, สยาม อินดัสเตรียล โลจิสติก

เส้นทาง พัทยา-หัวหิน,ปราณบุรี

– เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ระยะทาง 60 ไมล์ทะเลใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที

– เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 380 กม. ใช้เวลา 5-6 ชม.

เรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย, เฟอร์รี่พัทยา หัวหิน, เฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน, เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน-บางปู, โครงการเรือเฟอร์รี่ พัทยา-ปราณบุรี, พัทยา-หัวหิน, พัทยา-หัวหิน-ปราณบุรี, โครงการเดินเรือข้ามอ่าวไทย, ข้ามอ่าวไทย เฟอร์รี่, เรือข้ามอ่าวไทย, เรือเฟอร์รี่ catamaran, catamaran ferry, โครงการเดินเรือ Anantasia, sep, พล.อ.ประจืน จันตอง, โครงการเฟอร์รี่ คสช., ราชาเฟอรี่, ซีทรานเฟอรืรี่, เรือเฟอร์รี่ หัวหิน-พัทยา, เรือเฟอร์รี่ ปราณบุรี, เรือเฟอร์รี่พัทยา-ชะอำ-หัวหิน, แหลมฉบัง, ท่าเรือบางปู, สถานพักตากอากาศบางปู, K-city, สยาม อินดัสเตรียล โลจิสติก

เส้นทาง บางปู-หัวหิน,ปราณบุรี

– เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ระยะทาง 80 ไมล์ทะเลใช้เวลา 2 ชม.

– เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลา 3-4 ชม.

เรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่, โครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย, เฟอร์รี่พัทยา หัวหิน, เฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน, เรือเฟอร์รี่ พัทยา-หัวหิน-บางปู, โครงการเรือเฟอร์รี่ พัทยา-ปราณบุรี, พัทยา-หัวหิน, พัทยา-หัวหิน-ปราณบุรี, โครงการเดินเรือข้ามอ่าวไทย, ข้ามอ่าวไทย เฟอร์รี่, เรือข้ามอ่าวไทย, เรือเฟอร์รี่ catamaran, catamaran ferry, โครงการเดินเรือ Anantasia, sep, พล.อ.ประจืน จันตอง, โครงการเฟอร์รี่ คสช., ราชาเฟอรี่, ซีทรานเฟอรืรี่, เรือเฟอร์รี่ หัวหิน-พัทยา, เรือเฟอร์รี่ ปราณบุรี, เรือเฟอร์รี่พัทยา-ชะอำ-หัวหิน, แหลมฉบัง, ท่าเรือบางปู, สถานพักตากอากาศบางปู, K-city, สยาม อินดัสเตรียล โลจิสติก

เส้นทาง บางปู-พัทยา

– เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ ระยะทาง 36 ไมล์ทะเลใช้เวลา 50 นาที

– เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลา 2-3 ชม.

ขอขอบคุณข้อมูลเเละรูปภาพจาก www.realist.co.th

Related posts: